▄bersicht

*Xiba vom Ochsentor
WT: 20.05.1994, SchH 3, ZB: V1, Kkl. 1, a normal, ZW:75

*Xiba vom Ochsentor

*Xiba vom Ochsentor *Peco vom Basilisk *Fanto vom Hirschel
VA
*Senta vom Basilisk
VA
*Uska vom Ochsentor *Cimbo von der Burg Reichenstein
VA
*Babsy vom G÷tzberg